Ala- ja Keski-Keitele

Kalastusalueeseen kuuluu 22 osakaskuntaa, yksityisiä vesiä sekä valtion vesiä. Alue sijaitsee lähes yksinomaan Äänekosken kaupungin alueella. Pääosa vesialueesta Keiteleen ala- ja keskiosat. Lisäksi muutamia pienvirtavesiä. Kalastusalueen pinta- ala noin 27 000 ha.

Kalastusalueen toiminta on monipuolista

 

Hallinnollisten tehtävien lisäksi:

  • viehekalastuslupa-alue (eri vaihtoehtoja)
  • kalastuksenvalvonta
  • kalojen istutukset (eri ikäisiä, eri vesiin)
  • rapujen siirtoistutukset
  • tiedotus
  • järvitaimenen poikastuotannon seuranta
  • kalastuksen ohjaaminen mm. kuhakannan turvaamiseksi
  • kalastusalueen ja osakaskuntien kalavesienhoitotyön ohjenuorana toimii kalastusalueiden laatima Keiteleen alueen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma
  • kalastusalueen hallituksessa osakaskuntien edustus, virkistyskalastajien ja ammattikalastajien edustus

Ala- ja Keski-Keiteleen Kalastusalue

 

VIEHEKALASTUSLUVAT NETISTÄ !

www.kalakortti.com